مشتریان ما:

سازمان ها و شرکت های بسیار زیادی از خدمات گشترده مجموعه ایزدی استفاده می کنند.

گزیده مشتریان مجموعه ایزدی عبارتند از:

مشتریان سازمانی :

  • سازمان میادین میوه و تره بار
  • بازار میوه و تره بار فروشگاه زنجیره ای
  • فروشگاه های زنجیره ای

 

و …