دیگیر برند های ما

WWW.Izadi.store
بازرگانی ایزدی

فروش و خدمات پس از فروش برترین برند های داخلی و خارجی

WWW.IZADI.SHOP
فروشگاه ایزدی

فروش و خدمات پس از فروش باسکول و ترازو در ایران

WWW.scalerepair.ir
تعمیرات و خدمات

معتبر ترین مرکز تعمیرات باسکول و ترازو در ایران